Březen

14.03.2023  Výlet - Národní muzeum " O pejskovi a kočičce v muzeu"- 8,00 hodin

20.3.2023  vyšetření školní zralosti u předškolních dětí - od 9,00 hod.

29.03.2023    Den otevřených dveří - od 15,00 hodin do 16,00 hodin

Do mateřské školy jsou zpravidla přijímány děti od 3 do 6 let na základě vyřízení písemné žádosti zákonných zástupců. Dítě může být přijato do školy i v průběhu roku, pokud to umožňují kapacitní podmínky mateřské školy. Jakmile se rozhodnete, že chcete Vaše dítě do mateřské školy umístit, je potřeba vyplnit žádost o přijetí a zaplatit jednorázový, registrační poplatek ve výši 2.000,-Kč. Bude Vám též předložena Smlouva o poskytování výuky, kterou je potřeba řádně vyplnit a podepsat oběma rodiči. 

31.03.2023  Výlet do divadla Pohádka - Veselé Velikonoce - od 9,00 hodin