Kroužky

Naše školka nabízí bohatý program odpoledních kroužků: jóga, keramika, pečení a vaření, zahradnictví, výtvarná či hudební výchova či canisterapie.

 

Jóga

Lekce dětské jógy je odlišná od hodin jógy pro dospělé:  s dětmi cvičíme hravou formou, povídáme si pohádky, zpíváme písničky, hrajeme si na zvířátka, rostliny, stromy a atd. Hodina je vždy přizpůsobena schopnostem dětí a jejich věku. Cvičíme dynamicky, bez dlouhých výdrží a hlavně tak, aby  jóga byla další zábavnou hrou.


Keramika

Děti se seznámí s prací v keramické dílně, procvičí si jemnou motoriku, volně tvoří z hlíny,  pěstují si výtvarného cítění. Všechny výrobky vypálíme v keramické peci a děti si je odnesou domů.


Pečení a vaření

Na tomto kroužku se děti seznámí s rozdílem mezi potravinou a surovinou, poznávají chutě a vůně. Začneme studenou kuchyní a budeme se učit, jak krájet a loupat, jak připravovat různé saláty. Potom vyzkoušíme jednoduchá vařená jídla z české i mezinárodní kuchyně. Naučíme se rozdíly mezi různými typy masa, povíme si něco o jeho přípravě i vaření omáček a dokonce se naučíme vyrobit domácí těstoviny.

Nakonec přijde na řadu pečení: drobné pečivo, sušenky a jednoduché koláče, muffiny a jiné dobroty, vyzkoušíme si modelování z marcipánové hmoty. Navíc zkusíme upéci domácí chleba a také zdobení dortů na slavnosti. Při tom všem se naučíme, jak úhledně prostírat a také pěkně stolovat.


Výtvarný kroužek

Při rozmanitých výtvarných činnostech se děti seznámí s výtvarnými materiály a technikami formou hry a výtvarných pokusů. Součástí „tvoření“ jsou i grafomotorická cvičení, která pomáhají dětem osvojit si základní zručnost a kvalitní návyky pro nácvik psaní.


Hudební kroužek

Nejde o výuku hudbě, ale o společnou zkušenost: poznání hudby za pomoci společného prožívání světa zvuků, tónů, rytmu a melodií v hudebních a muzikoterapeutických hrách. Seznámení se s pojmy jako nota, houslový klíč, atd.

Hra na Orffovy nástroje a také hudebně pohybové hry a rytmické hry – zrcadlení, jednoduché tance, pohybová improvizace, zpívání, relaxace, taneční přípravka plná pohybu, cvičení a dovádění.


Canisterapie

Tato původně terapeutická metoda přispívá k citovému rozvoji dětí, přímý kontakt s přátelským zvířetem uspokojuje jejich potřebu projevovat něžnost. Při poznávání nových věcí ve společnosti psa dochází k odbourávání neopodstatněného strachu, dítě získává pocit bezpečí. Při pozorování chování psa a jeho stavby těla se u dítěte rozvíjí pozorovací schopnosti i správné návyky chování ke zvířatům i lidem. Dítě se stává tím, kdo formuluje a zadává psovi úkoly: zlepšují se tak jeho rozumové i vyjadřovací schopnosti a komunikační dovednosti. Péče o psa rozvíjí u dětí láskyplný vztah k přírodě a okolí, ohleduplnost a respekt k životu.


Ruština

Pro děti a dospělé s rodilým mluvčím, s použitím metody Montessori.


Metoda dobrého startu

Charakteristika Metody dobrého startu

„Metoda dobrého startu sleduje rozvoj psychomotoriky ve všech aspektech v součinnosti se sférou emocionálně motivační a sociální, přispívá k rozvoji řeči. Cvičení MDS u dětí s normální psychomotorickou úrovni rozvoj aktivizují, u děti s poruchami rozvoje upravují nepravidelně se rozvíjející funkce.“

(Swierkoszová, 1998, s.12).

Využití metody v pedagogické práci obecně

  • Vstupní etapa výuky čtení a psaní (profylaktická – cíleně preventivní péče)
  • Efektivní způsob práce pro rozvoj dětí s odloženou školní docházkou
  • Efektivní způsob práce s dětmi se specifickými poruchami učení ve škole i  pedagogicko-psychologické poradně
  • Použitelná pro práci s dětmi z minoritních skupin obyvatelstva
  • Splňuje diagnostickou funkci v rámci učitelské a poradenské diagnostiky

Cílová skupina dětí v naší mateřské škole

Metoda dobrého startu se týká předškolních dětí, kterým byla v tomto školním roce odložena školní docházka a těm dětem, které ze zákona docházku do mateřské školy ukončí nástupem do školy základní.