Rozvrh

Mateřská škola je otevřena od pondělí do pátku od 07:30 do 17:00. Děti jsou ve věkově smíšené třídě vždy pod vedením dvou kvalifikovaných pedagogů.

Uspořádání dne:

07:30 ‑ 08:30

individuální příchod dětí, volná činnost dětí, výtvarné aktivity

08:30 ‑ 09:30

dopolední pracovní blok – ranní přivítání, rozhovory, individuální práce dětí, samostatná a skupinová práce s Montessori materiálem, práce s učitelem, dopolední zájmové kroužky – pečení a vaření, škola nanečisto

09:30 ‑ 10:00

dopolední svačina

10:00 ‑ 10:45

setkání na elipse – rozcvička, cvičení, nové téma dne, experimenty

11:00 ‑ 11:30

pobyt venku na zahradě, na dětském hřišti, přírodovědné vycházky do lesa, pohybové aktivity, nácvik motorických dovedností

11:45 ‑ 12:30

příprava na oběd, hygiena, prostírání, oběd

12:30 ‑ 12:45

vyzvedávání dětí s půldenní docházkou

12:30 ‑ 13:00

čtení, poslech pohádky ( čtení pohádek v anglickém jazyce, čtení pohádek v českém jazyce)
13:00 ‑ 14:00 odpolední spánek pro děti, které mají potřebu
  • 13:15 – 13:30 převlékání / příprava na pobyt venku
  • 13:30 – 14:30 pobyt venku
  • 14:30 – 14:45 návrat do školky / převlékání

14:30 ‑ 15:00

odpolední svačina

15:00 ‑ 16:00

15:15 – 15:30 závěrečná elipsa / skupinové hry odpolední zájmové kroužky – hudební výchova, výtvarné činnosti, keramika, pohybové hry, jóga, relaxační cvičení, canisterapie, vaření a pečení, angličtina

16:00 ‑ 17:00

tvořivé aktivity, volná hra, aktivity dle vlastního výběru dětí, vyzvedávání dětí

Časový harmonogram je pouze orientační, přizpůsobujeme ho potřebám dětí a aktuální situaci, například změně počasí.