O školce

Limetka je mezinárodní česko-anglická Montessori školka. Školka byla založena v roce 2014 a je členem AMS - American Montessori Society. Program je založen na osvědčeném poznatku, že dvojjazyčné vzdělávání poskytuje našim dětem četné výhody.

Ve třídě jsou vždy dvě učitelky, jedna hovoří česky a jedna anglicky.

Aktivity v malém kolektivu pod odborným vedením vysokoškolsky vzdělaných pedagogů zaručují pro vaše dítě kvalitní předškolní přípravu s důrazem na celostní rozvoj jeho osobnosti.

Rodiče jsou průběžně informování o aktivitách dětí, mohou si kdykoliv domluvit individuální schůzku s učitelem.

Motto školky:

"Respektujeme individualitu každého dítěte, jeho individuální rozvoj, zájmy, způsob chápání, učení se."

Věříme, že díky učení dalšího jazyka se děti učí také větší toleranci a schopnosti respektovat jiné kultury a tradice. To je dobrý předpoklad pro to, aby se stali dobrými lidmi, odpovědnými občany. Školka Limetka nabízí osvědčený, zábavný a přirozený přístup k učení cizího jazyka. Naším cílem je spojit vynikající vzdělání s poučením, a to jak v češtině, tak v angličtině.

Proč dát dítě k nám

  • angličtí i čeští rodilí mluvčí s pedagogickým VŠ vzděláním
  • montessori akreditovaní učitelé s 3letou praxi
  • česko-anglické prostředí umocňuje mezinárodní složení našich dětí
  • odpolední aktivity pro děti - lego, keramika, hudební a sportovní hry ( Sokol), výlety a sezónní oslavy
  • zdravá a pestrá strava od firmy Ekolandia dětem chutná
  • speciálně - pedagogická poradna

vzdělávací semináře pro rodiče, při kterých mohou nahlédnout pod pokličku montessori pedagogice a psychickému vývoji svých dětí