Studijní programy

Jak naložit s chybou

Děti se naučí, že chybovat je přirozené: pomůcky jsou většinou navrženy tak, aby dítě samo chybu odhalilo. Je to dáno tím, že každá pomůcka je zaměřena pouze na řešení jednoho problému či osvojení jednoho poznatku: např. barevné destičky pouze k rozlišení barev.

Osobnost učitele

Učitel by podle Montessori měl být průvodcem dítěte na cestě za poznáním a připouštět úspěchy i neúspěchy. Učitelé v naší školce vědí, že je třeba velké trpělivosti i snahy o co nejpřesnější vyjadřování a přátelskou komunikaci.

Ticho a klid

Ticho v naší školce neznamená jen to, že přestaneme mluvit nebo vykonávat nějakou činnost. Ticho je úplné zklidnění: pro dítě vlastně nejvyšší stupeň koncentrace pozornosti, vyžadující silnou vůli.

Pedagogická metoda Marie Montessori je založena na učení a podpoře dovedností v těchto oblastech: