Jazyk

Rozvoj jazykových schopností navazuje na předchozí oblasti, kde se dítě učilo např. koordinaci oko – ruka. Absorbování českého i anglického jazyka, rozšiřování slovní zásoby, poznávání obrázků, povídání, poslouchání, také sem patří celá oblast grafomotoriky a psaní.

Dítě v prvních třech letech absorbuje jazyk prostředí, v němž žije. V období tří až šesti let ho zdokonaluje. Jazyk dítě rozvíjí nevědomky a s lehkostí a toho je třeba využít: vytvořit vhodné podmínky ke komunikaci, zapojit dospělé osoby s dobrými vyjadřovacími schopnostmi, spojit jazykovou komunikaci s pohybem. Děti se průběžně učí názvům předmětů a jevů, jež je obklopují.

K dispozici je dětská knihovna, která obsahuje velké množství výukových karet, encyklopedií a řady zajímavých knih v angličtině i češtině.