Smyslová oblast

Každá pomůcka v programu je zaměřena pouze na rozvíjení jednoho smyslu, např. sluchu či zraku. Smyslový materiál nemá a nesmí nikdy nahrazovat předměty ze života, má sloužit jen jako klíč k diferenciaci. Se smyslovým materiálem pracují děti od chvíle, kdy jsou schopny třídit různé předměty. Děti se naučí nejen rozeznávat jednotlivé smysly a jejich kapacity, ale také se za použití Montessori pomůcek učí vnímat a pochopit jednotlivé vlastnosti věcí. Získávají tedy dovednosti, které jim pomáhají pochopit svět kolem nich a porozumět mu.