Kosmická výchova

Dítě se učí poznávat svět kolem. Pedagogická metoda M.Montessori prezentuje člověka jako malou součást velkého nedělitelného celku vesmíru, čímž přirozeně otevírá také otázku péče o životní prostředí a budoucnosti lidstva. Dítě poznává vlastní „já“, rodinu, města, zemi, ve které žije, světadíly, pevniny, moře, sluneční soustavu, jíž je naše Země součástí, vznik života na této Zemi. Dítě se seznamuje s říší živočichů a rostlin.