Matematika

Počítání, vnímání délky, šířky a výšky, měření a srovnávání rozměrů a velikostí, porovnávání velikostí a forem, experimentování atd. Perlový materiál představuje desítkovou soustavu a děti milují hru na banku a směnárnu, kdy provádějí nejprve nevědomky, později už cíleně, manipulace s čísly v řádech tisíců. Dětské myšlení se vyznačuje smyslem pro přesnost a reálnou skutečnost. Nejdříve dítě získává zkušenost při práci s praktickým a smyslovým materiálem a potom přechází k matematickým pomůckám: formou hry se s nimi učí velice lehce a rychle. Postupuje od konkrétního k abstraktnímu. Konkrétní matematické pomůcky pomohou k pochopení matematických zákonitostí, podpoří vynalézavost a touhu experimentovat.