Jak jsme začali

Je úžasné, že se s vámi mohu podělit se zprávou o otevření naší Montessori školky Limetka v roce 2014. V době, kdy mým dětem bylo jen tři a jeden rok, četla jsem shodou okolností článek o výhodách, které nabízí výukový/výchovný/vzdělávací program podle Marie Montessori. Začala jsem se proto intenzivně zabývat vzrušujícím světem vzdělávání dětí a studovat pedagogiku Marie Montessori.

Chtěla jsem navíc bilingvní školku, protože jsem přesvědčena, že bilingvismus podporuje celkový rozvoj dítěte. Přála jsem si dát svým dětem nádherný dar dvojjazyčnosti, který výrazně obohacuje celý život.

Hledala jsem proto pro své děti mateřskou školu, kde by měly možnost učit se druhý jazyk přirozenou cestou, stejně jako se učili svůj rodný jazyk. Školku, která by vyhovovala mým představám, jsem však v  našem okolí nenašla – založila jsem proto vlastní. Všechny děti v ní budou mít možnost rozvíjet a pěstovat ústní a písemné dovednosti ve svém rodném jazyce a zároveň je získávat v jazyce dalším.

Ve školce Limetka jsme se zavázali k dodržování zásad Marie Montessori. To znamená hlavně poskytnout bezpečné a šťastné prostředí pro vaše děti. Naším posláním je vytvořit dětem základ pro celoživotní učení, pro kulturní gramotnost. Bereme tuto misi velmi vážně a budeme pracovat na tom, abychom zajistili vzdělání na vysoké úrovni v prostředí, které podněcuje zájem o učení, respekt k druhým i k sobě samému.

Rodiče jsou v naší školce vítáni. Partnerství mezi rodinou a školou podporujeme a vážíme si ho.