Zájmové kroužky 2022/23

Nabídka kroužků 2016/2017

Informace o naplnění kroužků 

Otevřeny budou následující kroužky od 1.10. 2016:

 

Tanečky – individuální platba rodiči 1.500 Kč/15 lekci/dítě ( platí se pololetně na začátku pololetí), min. počet pro spuštění: 5 dětí

od 15:00 – 16:00

 

Sportovní kroužek – individuální platba rodiči 1.000 Kč/ 10 lekci/dítě (platí se pololetně na začátku pololetí), min. počet pro spuštění: 5 dětí

od 15:00 – 16:00

Zpívanky – individuální platba rodiči 1.500 Kč/15 lekci/dítě ( platí se pololetně na začátku pololetí), min. počet pro spuštění: 5 dětí

od 15:00 -16:00

Přípravný předškolní program

Út-Čt : 13:00-14:00

v rámci všech nabízených programů zdarma

Ruština - formou bilingvního vzdělávání 1x týdně

Stř: 9:30 – 10:15

v rámci všech nabízených programů zdarma

Tanečky

Prostřednictvím pohybových cvičení, her a příběhů jsou děti vedeny k radosti z tvořivého pohybu při hudbě. Taneční, pohybová a rytmická průprava pro děti podpoří jejich zdravý motorický i osobnostní vývoj. Cílem kroužku nebude drilování nějakých tanečních sestav, ale bude se brát ohled hlavně na radost z pohybu. Nenáročná forma kroužku bude vhodná i pro nejmenší účastníky.

Ideální věk dětí na kroužek: Kroužek je vhodný pro děti 3-7 let.

Průběh hodin: Každou hodinu zahájíme rozcvičkou, budeme zdravit sluníčko a zahrajeme si na kočičky. Hlavní náplni hodiny a to budou taneční hry jako hra „židličky“, „diskotéka“ nebo „na sochu“. Děti se během roku seznámí se základy různých tanečních stylů.

Cíle kroužku: Naším cílem je probudit v dětech vztah k pohybu a hudbě. Nenásilnou formou prostřednictvím tanečních her a cvičení vštípíme dětem zásady správného držení těla. Děti se přirozeným způsobem učí zapojovat do kolektivu, rozvíjet svou fantazii a ovládat svoje tělo.

Sportovní hry

Pomocí her se děti naučí vzájemné úctě, férové hře, budou rozvíjet své schopnosti, dovednosti a nacvičovat řešení soutěžních situací. Pestrý program jako sportování, soutěžení, hry a ukázka různých druhů sportů zaujmou každého malého sportovce.

Ideální věk dětí na kroužek: Kroužek je vhodný pro děti 3-7 let.

Průběh hodin: Každou hodinu zahájíme a zakončíme nějakou hrou. Základní myšlenka tohoto kroužku je zapojit každé dítě do kolektivu. Při výběru sportovních aktivit vycházíme z věku a šikovnosti dětí. Hrou učíme děti píli, soustředění, ochotě překonávat překážky a vnímat sport jako zábavu. Během hodin budeme děti seznamovat se základy různých sportů.

Cíle kroužku: Rozvoj samostatnosti, sebedůvěry, spolupráce, schopností a dovedností.

Zpívánky

V tomto kroužku u dětí rozvíjíme jejich hudební schopnosti, seznámíme je s různými hudebními nástroji a naučíme nové písničky i říkanky.

Ideální věk dětí na kroužek: Kroužek je vhodný pro děti 2-6 let.

Náplň hodin: Děti se nejprve učí vnímat rytmus, vyťukávat dřívky, tleskat, nebo se pohybovat do rytmu. V prvních hodinách používáme osvědčenou metodu dechových cvičení, kde se děti za pomocí her naučí správně dýchat. Dechová cvičení mají pozitivní vliv na rozvoj řeči a slouží i jako logopedická prevence. Od prvních jednoduchých říkanek a písniček přecházíme k písničkám, které jsou pro děti nové. Děti si tak nenásilnou formou rozšiřují jak slovní zásobu, tak paměť a schopnost zapamatovat si text. Během následujících hodin děti seznamujeme s různými hudebními nástroji (klavír, kytara, housle, flétna, dřívka, triangl..), mohou si tak každý nástroj „osahat“ a zkusit si na něj zahrát. V posledních hodinách se věnujeme notičkám a s pomocí obrázků a barviček se seznámíme s novými kamarády Honzíkem, Aničkou, Cecilkou a dalšími.

Cíle kroužku: Rozvoj schopnosti vnímat rytmus, správné dýchání, nové písničky, seznámení s hudebními nástroji, notičky.

Lektoři kroužku: lektor tohoto kroužku má absolvovanou konzervatoř.